Waarom Sw!ngsessions 2014?

Traditionele muziekopleidingen voor amateurmuzikanten besteden weinig aandacht aan samenspeltechnieken die nodig zijn voor het spelen van lichte muziek (zoals  jazz, soul, salsa, blues).  Binnen de opleidingen die  muziekverenigingen (harmonie, fanfare, brassband) zelf opzetten, is er vaak vooral aandacht voor de klassieke manier van gezamenlijk muziek maken (traditioneel repertoire, gespeeld vanaf bladmuziek, o.l.v. een dirigent), en veel  minder op de technieken en speelmanieren van de lichte muziek en de solistische kwaliteiten die daarvoor veelal nodig zijn.

hokje

Vaardigheden als improviseren,  vrij spelen,  een groepsbalans vinden, op elkaar inspelen, de juiste timing vinden,  komen nauwelijks aan de orde. Enerzijds is dat omdat traditionele muziekopleidingen doorgaans individueel gericht zijn,  waardoor er überhaupt niet gewerkt kan worden aan een groepsprestatie.  Amateurmuzikanten die in het geheel niet bij een groep (orkest, bandje) betrokken zijn, missen de mogelijkheid om  zich te bekwamen in deze samenspeltechnieken.  Sommigen vinden elkaar in ad hoc bandjes, bigbands of richten zelf een samenspelgroepje op.  Door gebrek aan deskundige begeleiding bij het selecteren en instuderen van arrangementen stokt deze ontwikkeling.

Daarom zijn wij blij dat het VSBFonds ons projectplan “Sw!ngsessions”  in het kader van het subsidieprogramma “Maak het in Drenthe” gehonoreerd heeft met een bijdrage.

Jeannet Boverhof, van Buro RePRise,  is penvoerder en coordinator van het project. Het project wordt mede vormgegeven door Petra Mones, Sjors Krikken en Libbe Oosterman.

Aanmelden? Vul even een formulier in, dan weten alvast dat jij ook komt!